Terms and Conditions

Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Nota Pet VN! Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ mọi quy định được nêu bên dưới.

1. Điều Kiện Sử Dụng: a. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. b. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản hoặc khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Tài Khoản Người Dùng: a. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác. b. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với điều khoản và điều kiện này.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: a. Mọi nội dung, tài liệu, hình ảnh và tất cả các thông tin khác trên trang web này là tài sản của Nota Pet VN và được bảo vệ bởi luật bản quyền. b. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

4. Thanh Toán và Giao Hàng: a. Bạn đồng ý thanh toán đầy đủ giá trị các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đặt hàng. b. Chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ mà bạn cung cấp trong quá trình đặt hàng và không chịu trách nhiệm nếu thông tin giao hàng không chính xác.

5. Trách Nhiệm Pháp Lý: a. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi có sự cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi. b. Bạn đồng ý giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua phương tiện hòa giải và pháp luật có liên quan.

6. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này từ thời gian này và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

7. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên.